ISO 9001 Kalite Yönetim Sistemi; müşteri beklentilerini ve ihtiyaçlarını karşılama yolu ile müşteri memnuniyetinin artırılmasını hedefleyen dünyaca kabul görmüş bir kalite yönetim sistemi biçimidir. ISO 9001, direkt olarak ürün ve hizmet kalitesiyle ilgili değil, yönetim sisteminin kalitesi ile ilgilidir. Buradaki temel varsayım, etkin bir Kalite Yönetim Sistemi oluşturulması ve uygulanması halinde müşteri ihtiyaçlarını karşılayacak kaliteli ürün ve hizmetler üretileceğidir.

ISO 14001 Belgesi, Çeşitli sebeplerden dolayı ortaya çıkan çevre kirliliği, insan yaşamını ciddi boyutta tehdit etmektedir. 20. Yüzyıldan itibaren hızla artan sanayileşme, ilerleyen teknoloji, ortaya çıkan bilgi eksikliği ve yaşam alanlarındaki daralma nedenleriyle çevre kirliliği artmaktadır. Bu nedenle Uluslararası Standartlar Organizasyonu (ISO) , atıkları olan firmaların çevre kirliliğine neden olmalarını azaltmaları için ISO 14000 Sertifikası Serisi’ni yayımlamıştır.

ISO 27001 Bilgi Güvenliği Yönetim Sistemi standardına göre sistem kuran firmaların uluslararası boyutta tanınan ve ISO 27001 Bilgi Güvenliği Yönetim Sistemi hususunda akredite olmuş kuruluşlardan denetim yaptırması ve bu denetimlerden başarı ile geçmesi gerekmektedir.

ISO 45001 İş Sağlığı ve Güvenliği yönetim sistemi kuruluşlara, çalışanlarına ve diğer insanlara güvenli ve sağlıklı çalışma alanları sağlaması yönünde yardımcı olurken ölümleri, iş kaynaklı yaralanmaların ve meslek hastalıklarının önüne geçilmesi ve iş sağlığı ve güvenliği (OH & S) performansının sürekli gelişimine fırsat sağlanmasını amaçlamaktadır