Gömülü Sistemler

Gömülü sistem, daha büyük bir mekanik veya elektronik sistem içinde özel bir işlevi olan bir bilgisayar sistemidir - bir bilgisayar işlemcisi, bilgisayar belleği ve giriş/çıkış çevre birimlerinin bir birleşimidir. Genellikle elektrikli veya elektronik donanım ve mekanik parçalar içeren eksiksiz bir cihazın parçası olarak gömülüdür. Gömülü bir sistem tipik olarak içine gömülü olduğu makinenin fiziksel işlemlerini kontrol ettiğinden, genellikle gerçek zamanlı bilgi işlem kısıtlamalarına sahiptir. Gömülü sistemler günümüzde yaygın olarak kullanılan birçok cihazı kontrol etmektedir. Günümüzde üretilen tüm mikroişlemcilerin yüzde doksan sekizinin gömülü sistemlerde kullanıldığı tahmin edilmektedir.

Modern gömülü sistemler genellikle mikro denetleyicilere (yani entegre bellekli ve çevresel arabirimlere sahip mikroişlemciler) dayanır, ancak sıradan mikroişlemciler (bellek ve çevresel arabirim devreleri için harici çipler kullanan) özellikle daha karmaşık sistemlerde yaygındır. Her iki durumda da, kullanılan işlemciler genel amaçlıdan belirli bir hesaplama sınıfında uzmanlaşmış olanlara veya hatta eldeki uygulama için özel olarak tasarlanmış türlere kadar olabilir.

Gömülü sistem belirli görevlere tahsis edildiğinden, tasarım mühendisleri, ürünün boyutunu ve maliyetini azaltmak ve güvenilirliğini ve performansını artırmak için onu optimize edebilir. Bazı gömülü sistemler, toplu olarak üretilir ve ölçek ekonomilerinden yararlanır.

Gömülü sistemler, dijital saatler ve MP3 çalarlar gibi taşınabilir kişisel cihazlardan ev aletleri, endüstriyel montaj hatları, robotlar, ulaşım araçları, trafik ışığı kontrolörleri ve tıbbi görüntüleme sistemleri gibi daha büyük makinelere kadar çeşitlilik gösterir. Fabrikalar, boru hatları ve elektrik şebekeleri gibi büyük kurulumlar, birbirine bağlı birden fazla gömülü sisteme dayanır. Yazılım özelleştirmesi yoluyla genelleştirilmiş, programlanabilir mantık denetleyicileri gibi gömülü sistemler sıklıkla işlevsel birimlerini içerir.

Gömülü sistemler, tek bir mikro denetleyici çip ile karmaşıklığı düşük olanlardan, ekipman raflarında veya uzun mesafeli iletişim hatlarıyla bağlanan geniş coğrafi alanlarda bulunabilen çoklu birimler, çevre birimleri ve ağlar içeren çok yüksek sistemlere kadar çeşitlilik gösterir.

Spectre Robotics ailesi olarak Gömülü Sistemler alanında LPG Dolum Sistemleri, Elektrikli Araç Kontrol Sistemleri, Elektromekanik Test Sistemleri gibi çok sayıda sofistike ürün geliştirdik. Tecrübemiz ve uzmanlığımız ile Gömülü Sistem yazılımı yapan sayılı şirketten biri olma özelliği taşıyoruz.