Yapay Zeka

Yapay zeka (AI), insanlar da dahil olmak üzere hayvanlar tarafından gösterilen doğal zekanın aksine, makineler tarafından gösterilen zekadır. AI araştırması, çevresini algılayan ve hedeflerine ulaşma şansını en üst düzeye çıkaran eylemlerde bulunan herhangi bir sistemi ifade eden akıllı ajanların çalışma alanı olarak tanımlanmıştır.

"Yapay zeka" terimi daha önce "öğrenme" ve "problem çözme" gibi insan zihniyle ilişkili "insan" bilişsel becerilerini taklit eden ve sergileyen makineleri tanımlamak için kullanılıyordu. Bu tanım o zamandan beri AI'yı rasyonellik ve rasyonel hareket etme açısından tanımlayan büyük AI araştırmacıları tarafından reddedildi; bu, zekanın nasıl ifade edilebileceğini sınırlamaz.

Yapay zeka uygulamaları arasında gelişmiş web arama motorları (ör. Google), öneri sistemleri (YouTube, Amazon ve Netflix), insan konuşmasını anlama (Siri ve Alexa gibi), kendi kendine giden arabalar, otomatik karar verme ve en üst düzeyde rekabet etmeyi gerektiren strateji oyunları yer almaktadır.

Spectre Robotics ailesi olarak Yapay Zeka Tabanlı Fabrika Bakım Otomasyonu geliştirdik. Ayrıca Derin Öğrenme alanında da hizmet vermekteyiz.